fiiliskuva

Ansiomerkin ja diplomin saaneet

SPTY myöntää Potilasturvallisuuden ansiomerkin henkilölle tai yhteisölle, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä:
- osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta
- osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta
- tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva. Hallitus tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta.

Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä.
Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.

SPTY MYÖNSI SYYSKOKOUKSESSAA 28.11.2018 KAKSITOISTA ANSIOMERKKIÄ JA DIPLOMIA ANSIOITUNEILLE TOIMIJOILLE  

Pirjo Aunala, Potilasvahinkoasiankoordinaattori Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Päivi Hakasalo, apulaisosastonhoitaja ja lääkehoitovastaavien verkoston puheenjohtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Päivi Jokiranta, ylilääkäri Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta

Riina Kapanen, osastofarmaseutti, Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä

Sari Kauppinen, vastaava farmaseutti Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä

Peter Nieminen, Operatiivisen vastuualueen johtaja, Vaasan keskussairaala

Paula Oja, Kehityspäällikkö, Nordlab

Paula Pyhälä-Liljeström, ylihoitaja, Keski-Suomen seututerveyskeskus

Kati Romppainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601

Sami Sneck, OYS-ervan lääkehoidon koordinaattori

Marketta Viljakainen, Sairaanhoitaja, KYS:n Sydänkeskuksesta, Sydänvalvonta A4601

Essote, kliinisen farmasian yksikkö

Mikkelissä 16.3.2017 alkaen toiminut sähköisen prosessi, jonka kautta Essoten yksiköiden hoidossa oleville potilaille voidaan toteuttaa potilaille maksuttomia farmaseutin tekemiä lääkityksen turvatarkastuksia ja lääkkeisiin liittyviä potilasohjauksia. Potilaiden seulonnan helpottamiseksi on luotu hoitohenkilökunnalle taskukortti. Farmaseutit ovat päivittäisessä työssä mukana osastojen lääketoiminnassa ja edistävät täten jokapäiväistä lääketurvatoimintaa.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE/ verkoston pj. Tarja Tervo-Heikkinen, KYS

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. AKEn toiminta perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisystä. AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Syksyllä 2016 kansainvälisen International Safety Media Award (ISMA) palkinnon saanut Pysytään pystyssä -opas (pdf). AKE on tehnyt yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa yhtenäisten näyttöön perustuvien toimintatapojen edistämisessä. Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon; European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention.

Yhdistys onnittelee lämpimästi ansioituneita toimijoita

ENSIMMÄISET POTILASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKIT JA DIPLOMIT ON JAETTU

Yhdistys julkisti Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin haun kesäkuussa 2017. Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle. Se voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Se voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Ansiomerkin hakuaika on jatkuva ja saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta (http://spty.fi/etusivu). Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Poikkeuksellisesti ensimmäisenä vuonna myönnettiin 53 ansiomerkkiä ja diplomia. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.

Ensimmäiset ansiomerkit myönnettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 14.12.2017
Ansiomerkit myönnettiin potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä potilasturvallisuutta eteenpäin vieneille aktiivisille toimijoille.
Ansiomerkin sai 51 henkilöä ja kaksi yhteisöä.

Ansiomerkin saajat:
Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja lääkintöneuvos Taina Mäntyranta.
Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Auvo Rauhala ja potilasturvallisuuskoordinaattorit Linda Strysis ja Merja Jutila sekä Kalevi Inha, joka on antanut potilasturvallisuudelle potilaan kasvot ja vienyt potilaan näkökulmaa eteenpäin hyvässä yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.
Lapin sairaanhoitopiiristä sairaanhoitaja Anne Viinikka, apualaisosastonhoitaja Tiina Järvelä ja proviisori Päivi Sova.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä apulaisosastonhoitaja Sari Hokkanen.
HUS-Apteekin lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä proviisori Carita Linden-Lahti.

KYS sairaala-apteekki Kuopion lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämisestä. Kehittäminen tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.
Yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos ja seuraavat jaoksen asiantuntijat:  Riitta Flink, Kaisa Haatainen, Arto Helovuo, Jaana Inkilä, Anne Kallava, Riitta Kallinen, Marjatta Koivunen-Issakainen, Riitta-Liisa Kujala, Tuula Korhonen, Virpi Korhonen, Lasse Koste, Leena Lang, Pirjo Lehtomäki, Marita Maukonen, Seija Miettunen, Lotta Nikki, Riitta Pakisjärvi, Sari Palojoki, Pietari Perkinen, Mari Plukka, Petri Pommelin, Tuula Saarikoski, Maijaterttu Tiainen ja Heli Virkki.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja Pajunen, Karolina Olin, Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius.

Yhdistys onnittelee ansiomerkin saaneita!