SPTY syyskokous 17.11.2020 klo 18:00

4.10.2020

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry  syyskokous 2020

Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n syyskokoukseen, johon vallitsevan tilanteen vuoksi pääsette osallistumaan etäyhteydellä. 

Ilmoittaudu mukaan syyskokoukseen 12.11.2020 mennessä: info(at)spty.fi / 040 574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille mm. tarvittavan linkin kokoukseen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle  hyvissä ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.

Aika: Tiistaina 17.11.2020 klo 18:00

Paikka: Teams (Potilasvakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, Helsinki)

Kutsutut: Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry jäsenet

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Oikeusministeriö:yhdistyksen kokoukset korona-aikana

677/2020, Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.