19.11.2019 syyskokouksen antia

20.11.2019

Syyskokous linjasi tulevan vuoden toimintaa

Yhdistys juhlistaa tulevana vuonna toimintansa 10 vuotista taivalta.

Vuoden 2020 toiminnan painopistealueita ovat mm. kansallisen potilasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien jalkauttaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys haluaa panoksellaan edelleen tukea Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian jalkauttamista ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden tutkimuksen tukeminen. Yhdistys haluaa tukea kansallista potilasturvallisuuden tutkimusta ja toteuttaa sitä toimien osaltaan tutkimusneuvostotoiminnan avulla. Pääsääntöisesti yhdistys toimii aktiivisesti Turvallinen lääkehoito -jaoksen, Asiantuntijat -jaoksen ja Potilasjaoksen kautta. Tulevan vuoden toimintaan voit tutustua tästä. Lisäksi yhdistys kertoo vuoden aikana toiminnastaan mm. jäsenkirjeiden välityksellä.

Syyskokous käsitteli yhdistykselle tulleet Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi -esitykset. Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 18 aktiiviselle ja ansioituneelle toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle, jotka tekevät työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät aktiivisesti potilasturvallisuutta eteenpäin. Ansiomerkin saaneisiin voit tutustua paremmin tästä ja ansiomerkki -sivustollamme

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Auvo Rauhala. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Merja Sahlström ja Maiju Welling ja varajäseninä Karolina Olin, Elina Ottela ja Terhi Reunama.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksena, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Keistinen, sihteeriksi Tarja Pajunen, rahastonhoitajaksi Terhi Reunama, koulutuskoordinaattoriksi Anssi Kuosmanen, tutkimuskoordinaattoriksi Suvi Hakoinen sekä viestintäkoordinaattoreiksi Merja Sahlström ja Mari Liukka.

Jaosten puheenjohtajat: Potilasjaos Tarja Pajunen, Turvallinen lääkehoito -jaos Suvi Hakoinen ja Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos Karolina Olin.

Yhdistys onnittelee lämpimästi ansiomerkin ja diplomin saaneita

Turvallista loppuvuotta ja levollista tulevaa Joulun aikaa

SPTY Hallitus