Riskilääkkeet itsehoidossa – Posterivoitto Farmasian maailmanjärjestö FIP:n konferenssissa

10.10.2017

Riskilääkkeet itsehoidossa – Posterivoitto Farmasian maailmanjärjestö FIP:n konferenssissa

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton, Suomen Farmasialiiton sekä Helsingin yliopiston kanssa toteuttama ”Itsehoidon riskilääkkeet”-projektin posteri voitti 13.9.2017 Seoulissa Etelä-Koreassa Farmasian maailmanjärjetö FIP:n 1.posteripalkinnon. Suomalainen itsehoidon riskilääkeprojekti on kansainvälisesti uniikki, sillä vastaavaa työtä ei ole tiettävästi tehty muualla.

Hanke toteutettiin proviisori Hanna-Leena Ylä-Raution Apteekki-ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen (Helsingin yliopisto) osana. Projektissa määriteltiin apteekkien itsehoidon riskilääkkeet kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Projektin osana laadittiin myös käytännön työkalu, jossa on listattuna itsehoidon riskilääkkeet (esim. naprokseeni), niiden käytössä huomioitavat keskeiset riskit, seuraukset potilaalle riskitilanteessa, riskipotilaat ja -tilanteet, sekä muistilista siitä, mitä apteekkien frmaseuttisen henkilöstön sekä muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulee muistaa selvittää potilaalta näiden lääkkeiden käytön yhteydessä. Itsehoidon riskilääkelistan ohella työstettiin myös listaus reseptipuolen lääkkeiden kanssa interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä.

Listaukset ovat käytännön työkalu potilaiden lääkeneuvontaan niin apteekeissa, kuin muissakin sosiaali-ja terveydenhuollon toimipisteissä, joissa toteutetaan potilaiden itsehoitoa.

Riskilääkelistat sekä niiden jalkauttamiseen liittyvä materiaali julkistetaan Farmasian Päivillä 17.-18.11.2017. Itsehoidon riskilääkelista, sekä listaus interaktioita aiheuttavista itsehoitolääkkeistä julkaistaan lisämateriaaleineen Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen verkkosivuilla 20.11.2017 kohdassa julkaisut.

Anna-Riia Holmström
FaT, proviisori
Turvallinen lääkehoito -jaos
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Kuva: Elina Aaltonen