Ajantasainen lääkityslista on turvallisen lääkehoidon edellytys

29.02.2016

Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamisessa on ratkaisevinta, että lääkkeen käyttäjä osaa käyttää oikein lääkkeitään ja hallitsee itse oman lääkehoitonsa kokonaisuuden. Jokainen voi edesauttaa oman lääkehoitonsa turvallisuutta ottamalla käyttöön lääkityslistan.

Turvallinen lääkehoito on yhteispeliä

Lääkityslista tarkoittaa luetteloa potilaan käytössä olevista lääkkeistä. Lääkityslistassa kuvataan kunkin lääkkeen käyttötarkoitus ja annos. Lista voi olla ammattilaisen tulostama tai potilaan itse koostama, paperilla tai sähköisesti ylläpidetty. Olennaista on että lista löytyy ja että se on ajantasainen.

Esimerkkejä lääkityslistoista:

  • Sairaalan tai terveyskeskuksen potilastietojärjestelmästä tulostettu lista
  • Apteekin tietojärjestelmästä tulostettu lista
  • Lääketietokeskuksen ja Vaasan keskussairaalan luoma Lääkekortti.fi -palvelu
  • Lääkkeen käyttäjän kotonaan paperille kirjaamat omassa käytössään olevat lääkkeet

Lääkitystiedot eivät aina siirry automaattisesti sähköisesti hoitopaikasta toiseen. Esimerkiksi sairaalasta kotiuduttaessa tieto sairaalajaksolla tehdyistä lääkitysmuutoksista ei välttämättä näy terveyskeskuksessa hoitavan lääkärin tietokoneella. Ainoastaan lääkkeen käyttäjä itse tietää, mitä lääkkeitä hän todellisuudessa käyttää.

Lääkehoito on turvallista ja onnistuu parhaiten, jos terveydenhuollon henkilöstöllä on oikeat ja ajantasaiset tiedot potilaan sairauksista ja niihin annettavista lääkehoidoista. Potilaan olisi muistettava kertoa myös kaikista ilman reseptiä käyttämistään lääkkeistä, sillä myös itsehoitolääkkeet sekä rohdos- ja ravintolisävalmisteet saattavat haitata muun lääkehoidon onnistumista. Lääkityslistan avulla terveydenhuollon ammattilainen saa kokonaiskuvan potilaan lääkehoidosta. Näin hän pystyy selventäminen potilaalle, mitä yhteisvaikutuksia tai sivuvaikutuksia lääkkeistä on.

Potilaita ei tule jättää yksin lääkehoitonsa hallinnan kanssa

Oman lääkehoidon hallinta ei välttämättä ole yksinkertaista. Pitkäaikaissairauteen voi liittyä monen lääkkeen samanaikainen päällekkäinen käyttö. Lisähaasteen siihen tuo lääkevaihto, minkä vuoksi saman vaikuttavan aineen kauppanimi voi muuttua.

Kaikki lääkkeiden käyttäjät eivät kykene tai muista itse pitää huolta lääkityslistansa kokonaisuudesta tai sen ajan tasaisuudesta. Vaikka lääkkeiden käyttäjällä on keskeinen rooli lääkityslistan hallinnassa, tulee terveydenhuollon ammattilaisten aina varmistaa, että potilaalla on ajantasainen lista esimerkiksi lääkärin vastaanotolta poistuessaan.

Lääkityslista ajan tasalle

Vuosittaista Lääkehoidon päivää vietetään 17.3.2016 eri puolella Suomea. Päivän teema on Lääkityslista kuntoon! Päivän sivuilla on tarjolla tuoreinta luotettavaa tietoa lääkehoidon hallinnasta: http://www.laakehoidonpaiva.fi/tietoa_paivasta Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasjaos tukee ja kannustaa lääkkeiden käyttäjiä lääkityslistan käyttöönottoon.

Vuonna 2010 perustetun Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta. Yhdistys järjestää koulutuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. Yhdistys on asiantuntijoiden, terveydenhuollon toimijoiden, alan etujärjestöjen sekä potilaita edustavien tahojen yhteinen, potilasturvallisuutta positiivisessa ja yhdessä tekemisen hengessä eteenpäin vievä foorumi. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa: http://spty.fi/yhdistyksen-jaokset/potilasjaos/

Ermo Haavisto Riitta Vuorisalo
puheenjohtaja potilasjaoksen puheenjohtaja