Ansiomerkit ja diplomit 25.5.2019

25.05.2019

Yhdistys käsitteli kevätkokouksessa sääntömääräiset asiat. Niiden lisäksi jaettiin ansiomerkki ja diplomi ansioituneille potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäjille ja varmistajille. Sen sai viisi yhteisöä ja 25 toimijaa.

Petteri Alavahtola, potilasturvallisuuskoordinaattori, Eksote

Suvi Hakoinen, proviisori, FaT-jatko-opiskelija, yliopisto-opettaja

Raku Hautamäki, apulaisylilääkäri, Vaasan keskussairaala, VSHP

Sari Jantunen, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala, VSHP

Pirjo Jelonen, vastaava sairaanhoitaja, Viitasaaren kaupunki

Paavo Koistinen, puheenjohtaja, Suomen Potilasliitto ry

Riitta Leinonen, ylihoitaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto

Pirjo Pennanen, ylilääkäri, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, Vantaan kaupunki

Tiia Sirkola, osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala, VSHP

Helena Snickars, potilasturvallisuuskoordinaattori, Vaasan keskussairaala, VSHP

Jenni Tynjälä, vt osastonhoitaja, Vaasan keskussairaala

Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus, SPTY

ANSIOMERKIN JA DIPLOMIN SAANEET YHTEISÖT JÄSENINEEN

ESSOTE hygieniahoitajat

Juvan hyvinvointikeskus

Kliinisen farmasian ryhmä (Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta, farmakologian ja lääkehoidon osasto)

Vaasan sairaanhoitopiirin ensihoitoyksikkö

Potilasjaos ja sen alla olevat jäsenet järjestöineen

 • Anu Aalto, Neuroliitto ry
 • Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry
 • Mailis Heiskanen, Muistiliitto ry
 • Kaisa Hirn, Suomen Kipu ry
 • Pirkko Jantunen, Mielenterveyden Keskusliitto ry
 • Kirsi Lönnqvist, Aivoliitto ry
 • Marika Kiikala-Siuko, Harvinaiset sairaudet
 • Katri Nokela Hengitysliitto ry
 • Milla Roos, Parkinsonliitto ry
 • Maria Ruuskanen, Munuais- ja maksaliitto ry
 • Olli-Pekka Rättäri, Näkövammaisten liitto ry
 • Laura Tuominen-Lozić, Diabetesliitto ry

Ansiomerkin sai mm. Suomen Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen, proviisori Suvi  Hakoinen ja potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling

 

 

Yhdistys onnittelee lämpimästi ansiomerkin ja diplomin saaneita