Jäsenkirje 1/2020

18.03.2020

SPTY:n jäsenkirje 1/2020 on ilmestynyt

Yhdistys juhlistaa tänä vuonna kymmenen vuotta kestänyttä taivaltaan. Tänä aikana on koettu Potilasturvallisuutta Taidolla – ohjelma, kaksi kansallista strategiaa, Turvallinen lääkehoito-oppaan päivitys, useita kansallisia potilasturvallisuuskonferensseja ja -päiviä sekä seminaareja. Yhdistys on toiminut edellä mainituissa sekä monissa muissakin foorumeissa sekä verkostoissa edelläkävijänä, luotettavana kumppanina, tuottaen viimeisintä tietoa potilas – ja nyt myös asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyökumppaneita on ollut useita, ja yhteistyö on ollut produktiivista ja konkreettista. Useat hallituksenkin jäsenistä ovat näkyvästi laajentaneet potilas- ja asiakasturvallisuustietoisuutta osallistumalla asiantuntijoina työryhmiin ministeriötasolta lähtien.

Sosiaali- ja terveysministeriö on luonut yhteistyössä eri asiantuntijatahojen edustajien kanssa oppaan potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanon tueksi.

Yhdistys on julkaissut päivitetyn Oppaan alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön, jonka tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä potilas- ja asiakasturvallisuuden tulokselliseksi edistämiseksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajapinnassa.

Lue lisää jäsenkirjeestä!