Jäsenkirje 2/2020 on ilmestynyt

30.05.2020

SPTY:n jäsenkirje 2/2020 on ilmestynyt

Yhdistys onnittelee potilas- ja asiakasturvallisuutta 

Suomesta on puuttunut kansallinen toimija, jonka tärkein tehtävä on potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. THL:n rooli toimijana loppui vuonna 2015, eikä uutta viranomaistahoa osoitettu. Nykyinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017 – 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa ja toimeenpanosuunnitelma strategian jalkauttamiseksi on julkaistu, mutta mm. menettelytapojen ja ohjeistusten jalkauttaminen on kesken. Potilasturvallisuusyhdistys on tehnyt pitkään työtä sen eteen, että Suomeen saadaan toimijataho ja turvataan resurssit kansalliselle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen vastuutaholle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 12.5.2020 päätöksen valtionavustuksesta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen käynnistämiseen ja toimintaan Vaasan sairaanhoitopiirille.

Tavoitteemme kansallisesta koordinaatiosta on vihdoin toteutumassa. On syytä iloon #yhteinenasia

Ansiomerkki ansioituneelle

Nyt on vielä aikaa tehdä ansiomerkkiesityksiä. Voit tehdä sen 10.6.mennessä yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta.

Kevätkokous kesäkuussa

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen (skype)kokous pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 16:30 alkaen.

Ilmoittautumiset varsinaiseen kokoukseen 12.6. mennessä info@spty.fi (040 574 7515). Lähetämme ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin Skype –kokoukseemme. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntömuutosesitys.

Tervetuloa mukaan!

Huomaathan yhdistyksen muuttuneen sähköpostisoitteen: info@spty.fi

Pääset tutustumaan jäsenkirjeeseen tästä