Kevätkokous 18.5.2017 klo 17.30

10.04.2017

Potilasturvallisuusyhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina 18. toukokuuta klo 17.30 Potilasvakuutuskeskuksessa Helsingissä, Itämerenkatu 11-13.

Kevätkokous 2017

Kutsutut: Potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

klo 18.00, virallisen kokouksen jälkeen yhdistyksen Turvallinen lääkehoitojaoksen ja Potilasjaoksen puheenvuorot

Tervetuloa!