Kolme SPTY:n asiantuntijaa 100 terveysalan vaikuttajan joukossa

13.12.2019

Mediuutiset valitsi, nyt 19. kerran vuoden vaikuttavimmat terveysalan henkilöt

100 vaikuttavimman terveysalan toimijan joukossa on kolme SPTY:n hallituksen jäsentä.

Yhteistyön edistäjä: Marina Kinnunen

Johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri. Potilasturvallisuuden edistäjä, joka ajaa hartiavoimin kansallisen potilasturvallisuuskeskuksen perustamista. Vaasan keskussairaalassa käynnistyi tänä vuonna ainutlaatuinen uusi No Harm Center, jonka tavoitteena on kehittää potilasturvallisuutta Suomessa.

Uudistaja: Anna-Riia Holmström

Lääkitysturvallisuuden apulaisprofessori, FaT, Helsingin yliopisto. Holmström valittiin lokakuussa ihmisten ja eläinten lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessoriksi, mikä on kansainvälisesti merkittävä avaus, ja Suomessa ensimmäinen tämän alan professuuri. Ihmisten ja eläinten terveyshuolten yhteisyyttä korostava One Health -verkosto on uusi ja eläimistä ihmiseen leviävien virusten maailmassa lisääntyvä tapa lähestyä terveydenhuoltoa ja lääketiedettä.

Pitkäjänteinen: Suvi Hakoinen

Yliopisto-opettaja, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto. Hakoinen on tutkimuskoordinaattori Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksessä, jonka Turvallinen lääkehoito -jaos on pitkälti vapaaehtoisvoimin luonut maanlaajuisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkoston jakamaan hyviä käytäntöjä turvallisen lääkkeiden käytön edistämiseksi. Jaoksen työ paikkaa osin sitä, että Suomesta puuttuu lääkitysturvallisuuteen keskittynyt viranomainen.

Mediuutiset

Yhdistys onnittelee lämpimästi valittuja!