Uutta! Lääkkeenannon tarkistuslista sosiaalihuollon palveluihin

18.03.2021

SPTY osallistuu Lääkehoidon päivään 2021 julkaisemalla Lääkkeenannon tarkistuslistan sosiaalihuollon yksiköille

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen laatima Lääkkeenannon tarkistuslista on ollut laajassa käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat toivoneet käytössä olevan lääkkeenannnon tarkistuslistan lisäksi versiota, joka soveltuisi paremmin sosiaalihuollon ympäristöön. Saadun palautteen perusteella SPTY on laatinut Lääkkeenannon tarkistuslistan myös sosiaalihuollon yksiköiden käyttöön. Molemmat tarkistuslistat löydät täältä.

          

Tutustu myös Fimean helmikuussa 2021 päivittämään Turvallinen lääkehoito -oppaaseen sekä Duodecim-lehden viimeisimpään numeroon, jonka teemana on turvallinen lääkehoito. Löydät linkit oppaaseen ja lehteen Ammattilaisille ja opiskelijoille –sivustoltamme.

Turvallinen lääkehoito on meidän kaikkien yhteinen asia

Hyvää Lääkehoidon päivää!