Materiaalia potilasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen

16.05.2017

Yhdistys on julkaissut keväällä 2017 lääkkeenannon tarkistuslistan ja johdon potilasturvallisuuden kävelyohjeen. Molempia on saatavilla myös ruotsinkielisinä. Ne voit myös tulostaa

Lääkkeenannon tarkistuslista

Johdon potilasturvallisuuskävely