Merkitse kalenteriin yhdistyksen kevätkokous 29.5.

1.02.2023

Lämpimästi tervetuloa Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kevätkokoukseen

Ilmoittaudu mukaan kevätkokoukseen 20.5. mennessä: info@spty.fi tai puh. 040 574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille muun muassa tarvittavan linkin kokoukseen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti (info@spty.fi) hallitukselle hyvissä ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.

Aika:               maanantai 29.5. klo 17:30-

Paikka:          Teams & paikka ilmoitetaan lähempänä kokousta

Kutsutut:         Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet

Esityslista

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit

8.       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9.       Kokouksen päättäminen