Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia on uudistettu

14.08.2017

Päivitetty Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia on julkaistu

Hallitus teki valtioneuvoston periaatepäätöksen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta keskiviikkona 28.6.2017.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa.

Strategian tueksi Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa toimeenpano- ja seurantaryhmän.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021, STM

Katso video: Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?