SPTY kevätkokous maanantai 29.5. klo 17:30-

17.04.2023

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry
Hallituksen kevätkokous 2023

Aika: 29.5.2023 klo 17:30-
Paikka: Teams
Kutsutut: Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet
Ilmoittautuminen: info@spty.fi

Esityslista:
§ 1. Kokouksen avaus
§ 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
§ 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§ 5. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomus
§ 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
§ 7. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit
§ 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– Opiskelijoiden jäsenmaksu
§ 9. Kokouksen päättäminen
        Tervetuloa!