SPTY suuntaa tulevaan vuoteen

17.12.2020

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen hallitus on järjestäytynyt ja suuntaa jo tulevaan vuoteen

Toimintaa vuonna 2021 ohjaa syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma . Yhdistys toimii aktiivisesti jaostensa kautta. Vuoden 2021 toiminnan painopistealueet ovat kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien jalkauttaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa Covid-19 tilanteen sallimissa rajoissa.  SPTY tavoittelee voivansa juhlistaa yhdistyksen 10 -vuotista taivalta, jonka juhlallisuudet siirtyivät vuodelta 2020 koronasta johtuen.

Hallituksen jäsenet vuona 2021 ovat:

Auvo Rauhala, Kirsi Coco, Ermo Haavisto, Suvi Hakoinen, Anna-Riia Holmström, Merja Kaivolainen, Riitta Karjalainen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, Anssi Kuosmanen, Hanna Kuusisto, Mari Liukka, Elina Ottela, Tarja Pajunen, Sirkku Pikkujämsä, Merja Sahlström, Maiju Welling.

SPTY:n puheenjohtajana jatkaa Auvo Rauhala ja 1. varapuheenjohtajana pitkään toiminut Timo Keistinen. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Merja Sahlström.

Vuoden 2020 tapaan sihteerinä jatkaa Tarja Pajunen, rahastonhoitajana Elina Ottela, koulutuskoordinaattorina Anssi Kuosmanen, tutkimuskoordinaattorina Suvi Hakoinen. Jäsenvastaavina ja viestintäkoordinaattoreina jatkavat Merja Sahlström ja Mari Liukka.

Jaosten puheenjohtajat ova Mari Liukka Potilasturvallisuuden asiantuntijat –jaos, Tarja Pajunen Potilasjaos ja Suvi Hakoinen Turvallinen lääkehoito –jaos.

SPTY kiittää hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja turvallista tulevaa vuotta!