SPTY:n kanta esillä Helsingin sanomissa 27.2.2019

28.02.2019

Potilasturvallisuutta tulee kehittää määrätietoisesti

Helsingin Sanomien mielipide -sivuilla 27.2.2019 julkaistiin yhdistyksen kanta ja uusi näkökulma ajankohtaiseen vanhustenhoidon keskusteluun.

Syyllisiä haittatapahtumille, palvelujen laatuongelmille, omavalvonnan epäkohdille on etsitty. Kuka etsii vastausta siihen miksi laiminlyöntejä on päässyt tapahtumaan? Vaaratapahtumat on tutkittava, juurisyyt selvitettävä ja toimintaa kehitettävä turvallisemmaksi. Riskejä on arvioitava järjestelmällisesti. Myös kansallisesti asiaan on paneuduttava.

Suomessa mikään viranomaistaho ei vastaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, sen kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta. Muissa Pohjoismaissa on omat kansalliset viranomais- ja asiantuntijaorganisaatiot kansalliseen kehittämistyöhön.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 on hyväksytty valtioneuvostossa, mutta menettelytapojen ja ohjeistusten jalkauttamisen suunnittelu on kesken.

Suomesta puuttuu kansallisen tason toimija, jonka pääasiallinen tehtävä on potilasturvallisuuden seuranta, kehittäminen ja koordinointi. Tähän on saatava muutos. Tarvitsemme potilas- ja asiakasturvallisuusyksikön. Seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava resurssi tälle kansalliselle kehittämisen vastuutaholle.