STM potilas- ja asiakasturvallisuustrategian toimeenpanosuunnitelma julki

23.01.2020

Toimeenpanosuunnitelma strategian jalkauttamiseksi julkaistu

STM:n asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen suunnitelmaksi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa varten. Suunnitelmalla pyritään integroimaan potilas- ja asiakasturvallisuus osaksi koko palvelujärjestelmän kehittämistä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun varmistaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista.

Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ehdotuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin, seurannan ja valvonnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Suunnitelma sisältää toimenpiteet myös kansallisen kehittämisohjelman laatimiseksi sekä kansallisen ohjauksen vahvistamiseksi.

Potilasturvallisuusyhdistys on ollut vahvasti mukana työstämässä niin strategiaa kuin nyt julkaistua toimeenpanosuunnitelmaa.

Tutustu toimeenpanosuunnitelmaan tästä

Lähde: STM tiedote 23.1.2020