Tervetuloa SPTY kevätkokoukseen 26.5.2021

4.03.2021

Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kevätkokoukseen 26.5.2021, johon vallitsevan tilanteen vuoksi toteutetaan etäyhteydellä. 

Ilmoittaudu mukaan kevätkokoukseen 12.5.2021 mennessä: info(at)spty.fi / 040 574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle (info@spty.fi) hyvissä ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.

Aika:          keskiviikko 26.5.2021 klo 18:00-

Paikka:      Etäyhteydellä (teams) / Vaasan keskussairaala, kokoustila Pääsky, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Kutsutut:  Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Kokouksen päättäminen

     Tervetuloa!      

 

Oikeusministeriö: yhdistyksen kokoukset korona-aikana

677/2020, Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi.