Turvallinen lääkehoito -jaoksen oma sivu julkaistu

24.10.2013

Turvallinen lääkehoito -jaos aloitti toimintansa keväällä 2012. Jaoksen tavoitteena on tarjota moniammatillinen toiminta- ja keskustelufoorumi, joka edistää lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä läpi sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja avohoidossa. Lue lisää