Tutkimuslupahakemuksen jättäminen ei ole enää mahdollista, täsmennys 21.11.2022

3.10.2022

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kautta on aiemmin voinut hakea lupaa yhdistetyn HaiPro-vaaratapahtuma-aineiston käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tai organisaation sisäisessä kehittämishankkeessa.

Uusien käyttölupahakemuksen myöntäminen yhdistettyyn HaiPro-vaaratapahtuma-aineistoon ei ole enää mahdollista, koska käytäntö, jossa tutkimuslupa haetaan kolmannen osapuolen (SPTY) kautta, ei katsota täyttävän muuttuneen lainsäädännön (GDPR, toisiolaki) vaatimuksia (SPTY:n hallituksen päätös 6.6.2022 ja täsmennys 21.11.2022).

Tilanne ei aiheuta muutoksia jo myönnettyihin käyttölupiin.