Uusi opas: Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön ilmestynyt

21.01.2020

SPTY:n uusin apuväline potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön on ilmestynyt

Uuden oppaan tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä sekä tukea Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian jalkautusta.

Oppaassa on kuvattu alueellisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen lakisääteisiä perusperiaatteita, sekä koostettu lukuisia jo laajasti käytössä olevia turvallisuutta varmistavia toimintatapoja. Erityisesti suurten muutosten keskellä korostuvat hyvät käytännöt potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Väistämättä edessä oleva rakennemuutos on suuri ja kuitenkin samanaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden on toimittava saumattoman turvallisesti. Tästä johtuen on tärkeää, että potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota hyödyntämällä esimerkiksi riskienarviointia apuna muutoksen turvallisessa toteuttamisessa.

SPTYn päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat ja asiakkaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys on aiemmin tuottanut jo oppaat esimerkiksi vakavien vaaratapahtumien tutkinnasta sekä riskienarvioinnista. Tämän oppaan kirjoittamisesta ovat vastanneet yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaoksen jäsenet Karolina Olin, Kaisa Haatainen, Virpi Korhonen, Mari Plukka, Mari Liukka ja Merja Sahlström. Opas julkaistaan sähköisenä versiona, joten sen päivittäminen lainsäädännön tarkentuessa on helposti mahdollista.

Potilas- ja asiakasturvallisuus vaatii tekoja ja oikeaa asennetta. Tämän oppaan hyödyntäminen tarjoaa hyvät askelmerkit turvalliselle toiminnalle.

Opas alueelliseen potilas- ja asiakasturvallisuustyöhön.  Tutustu myös muuhun yhdistyksen materiaalin tästä.