Vuosikokouksen antia

19.12.2017

Vuosikokous valitsi uuden hallituksen

Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallitus muodostuu vuosikokouksessa valitusta puheenjohtajasta ja 5–12 muusta varsinaisesta jäsenestä sekä 3 varajäsenestä.

Vuosikokous 14.12.2017 valitsi yhdistyksen vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajaksi jatkamaan Ermo Haaviston ja varsinaisiksi jäseniksi Marja Airaksisen, Annika Bröcklin , Timo Keistisen, Marina Kinnusen, Paavo Koistisen, Anssi Kuosmasen, Mari Liukan, Tarja Pajusen, Terhi Reunaman, Risto Roineen, Merja Sahlströmin, Maiju Wellingin ja varajäseniksi Merja Kaivolaisen, Karolina Olinin ja Jarkko Walleniuksen.                  

Potilasturvallisuuden ensimmäiset ansiomerkit

Potilasturvallisuuden ensimmäiset ansiomerkit ja diplomit myönnettiin kahdelle yhteisötoimijalle ja 51 henkilöjäsenelle. Ansiomerkki myönnettiin potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä potilasturvallisuutta eteenpäin vieville aktiivisille toimijoille.