Yhdistyksen nimi muuttui

30.09.2020

Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen nimi on 30.9.2020 alkaen Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Yhdistyksen nimi on Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry, ruotsiksi Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf. Englanniksi yhdistyksen nimi on The Finnish Society for Patient and Client Safety. Yhdistyksen lyhenne SPTY säilyy ennallaan.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat hoito, hoiva ja palvelut, edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja. Tarkoituksena on varmistaa
hoidon, hoivan ja palvelujen turvallisuus sekä suojata asiakkaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Yhdistyksen hallitus on valmistellut sääntömuutosta ja haluaa juhavuotenaan huomioida maamme kansallisen potilas-ja asiakasturvallisuusstrategian mukaisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden kaikessa toiminnassaan, myös nimessään.

30.9.2020

Auvo Rauhala, puheenjohtaja