Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma julkaistu

Toimeenpanosuunnitelma strategian jalkauttamiseksi julkaistu

STM:n asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen suunnitelmaksi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa varten. Suunnitelmalla pyritään integroimaan potilas- ja asiakasturvallisuus osaksi koko palvelujärjestelmän kehittämistä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun varmistaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista.

Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ehdotuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin, seurannan ja valvonnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Suunnitelma sisältää toimenpiteet myös kansallisen kehittämisohjelman laatimiseksi sekä kansallisen ohjauksen vahvistamiseksi.

Potilasturvallisuusyhdistys on ollut vahvasti mukana työstämässä niin strategiaa kuin nyt julkaistua toimeenpanosuunnitelmaa.

Lähde: STM tiedote 23.1.2020

19.11.2019 syyskokouksen antia

Syyskokous linjasi tulevan vuoden toimintaa

Yhdistys juhlistaa tulevana vuonna toimintansa 10 vuotista taivalta.

Vuoden 2020 toiminnan painopistealueita ovat mm. kansallisen potilasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien jalkauttaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys haluaa panoksellaan edelleen tukea Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian jalkauttamista ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden tutkimuksen tukeminen. Yhdistys haluaa tukea kansallista potilasturvallisuuden tutkimusta ja toteuttaa sitä toimien osaltaan tutkimusneuvostotoiminnan avulla. Pääsääntöisesti yhdistys toimii aktiivisesti Turvallinen lääkehoito -jaoksen, Asiantuntijat -jaoksen ja Potilasjaoksen kautta. Tulevan vuoden toimintaan voit tutustua tästä. Lisäksi yhdistys kertoo vuoden aikana toiminnastaan mm. jäsenkirjeiden välityksellä.

Syyskokous käsitteli yhdistykselle tulleet Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi -esitykset. Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 18 aktiiviselle ja ansioituneelle toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle, jotka tekevät työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät aktiivisesti potilasturvallisuutta eteenpäin. Ansiomerkin saaneisiin voit tutustua paremmin tästä ja ansiomerkki -sivustollamme

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Auvo Rauhala. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Merja Sahlström ja Maiju Welling ja varajäseninä Karolina Olin, Elina Ottela ja Terhi Reunama.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksena, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Keistinen, sihteeriksi Tarja Pajunen, rahastonhoitajaksi Terhi Reunama, koulutuskoordinaattoriksi Anssi Kuosmanen, tutkimuskoordinaattoriksi Suvi Hakoinen sekä viestintäkoordinaattoreiksi Merja Sahlström ja Mari Liukka.

Jaosten puheenjohtajat: Potilasjaos Tarja Pajunen, Turvallinen lääkehoito -jaos Suvi Hakoinen ja Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos Karolina Olin.

 

Syyskokous 28.11.2018 klo 18:00

SPTY:n syyskokous pidetään 28.11.2018 klo 18:00 Potilasvakuutuskeskuksessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Syysvuosikokous 2018

 Aika:                 28.11.2018 klo 18:00

Paikka:             Potilasvakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/

Kutsutut:        Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2019

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Potilasturvallisuuden ansiomerkit syksyllä 2018

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

     Tervetuloa!

Nyt on aika esittää ansiomerkin ja diplomin saajaa

NYT ON AIKA ESITTÄÄ POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKIEN JA DIPLOMIEN  SAAJIA

Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle. Syyskokouksessaan joulukuussa 2017 yhdistys myönsi ensimmäiset ansiomerkit 51 potilasturvallisuudessa ansioituneelle henkilölle ja kahdelle toimijataholle. Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä vuosikokouksessaan 28.11.2018. Nyt on aika tehdä ansiomerkin saajaesityksiä.

Potilasturvallisuuden ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Ansiomerkki voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva.

Ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan ansiomerkkisivuston kautta.

Esityslomake: http://spty.fi/etusivu

Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.

Yhdistys toivoo runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi.

     

Potilasturvallisuuspäivät lähestyvät, ilmoittaudu sinäkin mukaan!

Potilasturvallisuuspäivät 11.–12.10.2018

  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa

Scandic Marina Congress Centerissä Katajanokalla Helsingissä

Päivien aikana keskustellaan muun muassa:
Mikä on potilasturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus?
Mitä uutta palvelujärjestelmämuutos tuo?
Miten potilasturvallisuutta voidaan johtaa?
Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan potilasturvallisuutta?

Kenelle: Potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja yliopistoilla

Tilaisuuden suojelijana toimii arkkiatri Risto Pelkonen

Potilasturvallisuuspäivät järjestetään yhteistyössä: Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautumisaika päättyy 26.9.2018

https://potilasturvallisuuspaivat.fi/

Tervetuloa

Lokakuun Potilasturvallisuuspäivät lähestyvät, ilmoittaudu mukaan

Potilasturvallisuuspäivät 11.–12.10.2018 lähestyvät

  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa

Scandic Marina Congress Centerissä Katajanokalla Helsingissä

Päivien aikana keskustellaan muun muassa:
Mikä on potilasturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus?
Mitä uutta palvelujärjestelmämuutos tuo?
Miten potilasturvallisuutta voidaan johtaa?
Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan potilasturvallisuutta?

Kenelle: Potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja yliopistoilla

Tilaisuuden suojelijana toimii arkkiatri Risto Pelkonen

Potilasturvallisuuspäivät järjestetään yhteistyössä: Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.9.2018

https://potilasturvallisuuspaivat.fi/

Tervetuloa

Potilasturvallisuusteemasta SuomiAreenassa 2019

Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling kirjoittaa blogissaan Mikä kansalaisia huolettaa potilasturvallisuudessa?  keskustelustaan viime kesän SuomiAreenassa. Hän, yhdistyksen puheenjohtajan Ermo Haavisto ja Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattorin Lotta Nikki keskustelivat helteisessä Porin  SuomiAreenassa mahdollisesta potilasturvallisuuteen liittyvästä teemasta vuoden 2019 tapahtumassa.

Tapahtuman osallistujilta kysyttiin satunnaisotannalla heidän potilasturvallisuuteen liittyvistä huolista. Kansalaiset kiinnittävät huomiota ja tuovat esille aivan samoja potilasturvallisuuden vaarantumiselle altistavia huolenaiheita kuin ammattilaiset. Näitä ovat resurssit, kiire, tiedonkulku, tietosuoja, osaaminen, hoitoon pääseminen, hoidon laatu ja Sote-uudistus.

Potilailla on varmasti myös hyviä kehitysideoita, joilla potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa nyt ja tulevaisuudessa terveydenhuollossa. Kesällä 2017  julkaistu Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia  tuo myös esiin potilaan ja omaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista potilasturvallisuudessa.

Toivottavasti ensi kesänä pääsemme näistä yhdessä keskustelemaan  SuomiAreenassa

Potilasturvallisuuden asiantuntijat saivat ansiomerkkejä

Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen asiantuntijajaoksen jäseniä sai 13.2.2018 potilasturvallisuuden ansiomerkkejä. Ansiomerkin saivat seuraavat potilasturvallisuuden kehittäjät, jotka kaikki kuuluvat yhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaokseen:

Leena Lang, OYS

Lasse Koste, Carea

Petri Pommelin, PSHP, Tays

Lotta Nikki, SATSHP

Tuula Korhonen, Raahe

Virpi Korhonen, Kainuun sote

Riitta Flinck, Espoon kaupunki

Tuula Saarikoski, KSSHP

Kaisa Haatainen, KUH

Pirjo Lehtomäki, PHSOTEY

Sari Palojoki, HUS

Maijaterttu Tiainen, Sosteri

Jaana Inkilä, HUS

Arto Helovuo

Riitta Pakisjärvi, LSHP

Marjatta Koivunen-Issakainen, Seutukunta

Seija Miettunen, LSHP

Riitta-Liisa Kujala, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska

Pietari Perkinen, Essote

Anne Kallava,  KHSHP

Heli Virkki, Sosteri

Riitta Kallinen, Mehiläinen

Marita Maukonen, Siun Sote

Mari Plukka, VSHP

Ansiomerkin saajat ovat kaikki asiantuntijoita potilasturvallisuuden kehittämisessä ja ovat jo vuosien ajan tehneet tärkeää työtä potilasturvallisuuden tason parantamiseksi Suomessa. Erityisen merkityksellistä on ollut avoin yhteistyö asiantuntijoiden kesken, hyvien käytäntöjen jakaminen ja uusien kaikkia hyödyntävien oppaiden tekeminen. Ansiomerkin saajat ovat kaikki osoittaneet aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja kehittävänsä potilasturvallisuutta. Jokainen ansiomerkin saanut on myös merkittävästi edistäneet avoimuutta ja pitkäjänteisesti kehittäneet potilasturvallisuuskulttuuria ympäri Suomen ja ovat kehittäneet useita toimintatapa malleja Suomeen. Esimerkiksi vakavien tutkinnan menetelmiä, riskienhallinta menetelmiä, lääkehoidon tarkistuslistoja, johdon turvallisuuskävely -oppaan yms. Lisäksi jaoksen jäsenet ovat erittäin avoimia ja innokkaita jatkuvasti kehittämään uusia toimintatapoja turvallisuuden kehittämiseksi.

Potilasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkki myönnettiin myös seuraaville potilasturvallisuuden edistäjille ja kehittäjille

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

Kalevi Inha, potilas, Vaasa

Auvo Rauhala, johtajaylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri

Merja Jutila Potilasturvallisuuskoordinaattorit, Vaasan sairaanhoitopiiri

Linda Styris, Potilasturvallisuuskoordinaattorit, Vaasan sairaanhoitopiiri

Sari Hokkanen, apulaisosastonhoitaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tiina Järvelä, apulaisosastonhoitaja, LSHP /päivystys (päivystyksen ja ensihoidon tulosalue)

Anne Viinikka, sairaanhoitaja, LSHP /päivystys (päivystyksen ja ensihoidon tulosalue)

Carita Linden-Lahti Proviisori, Päijät-Hämeen sairaala-apteekki, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, PHHYKY

Lotta Schepel, Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS-Apteekki

Päivi Sova, proviisori, LSHP /apteekki (Sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalue)

Yhteisösaaja: KYS-Sairaala-apteekki, Kuopiolainen lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämistyöryhmä (KYSin ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö)

SPTY, Hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja Pajunen, Karolina Olin, Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius

Potilasturvallisuuden ansiomerkit

Potilasturvallisuusyhdistys myönsi potilasturvallisuuden ansiomerkin vuosikokouksessaan 14.12.2017 seuraaville henkilöille:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

Kalevi Inha, potilas, Vaasa

Auvo Rauhala, johtajaylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri

Merja Jutila Potilasturvallisuuskoordinaattorit, Vaasan sairaanhoitopiiri

Linda Styris, Potilasturvallisuuskoordinaattorit, Vaasan sairaanhoitopiiri

Sari Hokkanen, apulaisosastonhoitaja, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tiina Järvelä, apulaisosastonhoitaja, LSHP /päivystys (päivystyksen ja ensihoidon tulosalue)

Anne Viinikka, sairaanhoitaja, LSHP /päivystys (päivystyksen ja ensihoidon tulosalue)

Carita Linden-Lahti Proviisori, Päijät-Hämeen sairaala-apteekki, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, PHHYKY

Lotta Schepel, Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS-Apteekki

Päivi Sova, proviisori, LSHP /apteekki (Sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalue)

Yhteisösaaja: KYS-Sairaala-apteekki, Kuopiolainen lääkityksen turvatarkastustoiminnan kehittämistyöryhmä (KYSin ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö)

SPTY Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaoksen asiantuntijat: Leena Lang, OYS, Lasse Koste, Carea, Petri Pommelin, PSHP, Tays, Lotta Nikki, SATSHP, Tuula Korhonen, Raahe, Virpi Korhonen, Kainuun sote, Riitta Flinck, Espoon kaupunki, Tuula Saarikoski, KSSHP, Kaisa Haatainen, KUH, Pirjo Lehtomäki, PHSOTEY, Sari Palojoki, HUS, Maijaterttu Tiainen, Sosteri, Jaana Inkilä, HUS, Arto Helovuo, Riitta Pakisjärvi, LSHP, Marjatta Koivunen-Issakainen, Seutukunta, Seija Miettunen, LSHP, Riitta-Liisa Kujala, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Ylivieska, Pietari Perkinen, Essote, Anne Kallava, KHSHP, Heli Virkki, Sosteri, Riitta Kallinen, Mehiläinen, Marita Maukonen, Siun Sote, Mari Plukka, VSHP

SPTY, Hallituksen jäsenet: Marja Airaksinen, Annika Bröckl, Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Asko Nio, Tarja Pajunen, Karolina Olin, Terhi Reunama, Risto Roine, Merja Sahlström ja Jarkko Wallenius