Tervetuloa syyskokoukseen 21.11.2022

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY

Syyskokous 2022

Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n syyskokoukseen, johon on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittaudu mukaan syyskokoukseen 14.11.2022 mennessä: info(at)spty.fi / 040 574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille mm. tarvittavan linkin kokoukseen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti (info(at)spty.fi) hallitukselle hyvissä ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.

Aika:                  maanantai 21.11. klo 18:00

Paikka:              Teams & Tehy ry, neuvotteluhuone 5a (5 krs.), Asemamiehenkatu 5, 00520 Helsinki

Kutsutut:          Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet

Klo 18:00-18:30: Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma (VALO)

Tiina Koskenkorva, projektipäällikkö, Apteekkariliitto

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

          Tervetuloa!

Tervetuloa SPTY ry:n kevätkokoukseen 6.6.2022

Olette lämpimästi tervetulleita Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n kevätkokoukseen 6.6.2022.

Toteutamme kokouksen etäyhteydellä. 

Kokouksen aluksi vieraanamme  klo 18:00-18:30 projektipäällikkö Tiina Koskenkorva, joka kertoo Valtakunnalliseseta avohuollon apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma VALOsta.

 

Ilmoittaudu mukaan kevätkokoukseen 23.5.2022 mennessä: info(at)spty.fi / 040 574 7515 (sihteeri). Lähetämme ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle (info@spty.fi) hyvissä ajoin, voidaksemme sisällyttää asian kokouskutsuun.

Aika:          torstai 2.6.2022 klo 18:00-

Paikka:      Etäyhteydellä (teams)

Kutsutut:  Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry:n jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään ja myönnetään potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkit ja diplomit

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Kokouksen päättäminen

     Tervetuloa!     

Jäsenkirje 2/2020 on ilmestynyt

SPTY:n jäsenkirje 2/2020 on ilmestynyt

Yhdistys onnittelee potilas- ja asiakasturvallisuutta 

Suomesta on puuttunut kansallinen toimija, jonka tärkein tehtävä on potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. THL:n rooli toimijana loppui vuonna 2015, eikä uutta viranomaistahoa osoitettu. Nykyinen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017 – 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa ja toimeenpanosuunnitelma strategian jalkauttamiseksi on julkaistu, mutta mm. menettelytapojen ja ohjeistusten jalkauttaminen on kesken. Potilasturvallisuusyhdistys on tehnyt pitkään työtä sen eteen, että Suomeen saadaan toimijataho ja turvataan resurssit kansalliselle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen vastuutaholle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 12.5.2020 päätöksen valtionavustuksesta potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen käynnistämiseen ja toimintaan Vaasan sairaanhoitopiirille.

Tavoitteemme kansallisesta koordinaatiosta on vihdoin toteutumassa. On syytä iloon #yhteinenasia

Ansiomerkki ansioituneelle

Nyt on vielä aikaa tehdä ansiomerkkiesityksiä. Voit tehdä sen 10.6.mennessä yhdistyksen verkkosivuilla olevan hakulomakkeen kautta.

Kevätkokous kesäkuussa

Yhdistyksen sääntömääräinen varsinainen (skype)kokous pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 16:30 alkaen.

Ilmoittautumiset varsinaiseen kokoukseen 12.6. mennessä info@spty.fi (040 574 7515). Lähetämme ilmoittautuneille kokousmateriaalin ja linkin Skype –kokoukseemme. Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja yhdistyksen sääntömuutosesitys.

Tervetuloa mukaan!

Huomaathan yhdistyksen muuttuneen sähköpostisoitteen: info@spty.fi

Pääset tutustumaan jäsenkirjeeseen tästä

 

Save the day 29.-30.10.2020

Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivät

29.-30.10.2020, Sokos Hotel Tripla, Helsinki

Luvassa monipuolinen ja mielenkiintoinen ohjelma.

Seuraa sivustoa: https://potilasturvallisuuspaivat.fi/

Save the day 29.-30.10.2020

Save the day: Potilas- ja asiakasturvallisuuspäivät 29.-30.10.2020

Sokos Hotel Tripla, Helsinki. Luvassa monipuolinen ja mielenkiintoinen ohjelma.

Seuraa sivustoa: https://potilasturvallisuuspaivat.fi/

 

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma julkaistu

Toimeenpanosuunnitelma strategian jalkauttamiseksi julkaistu

STM:n asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen suunnitelmaksi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa varten. Suunnitelmalla pyritään integroimaan potilas- ja asiakasturvallisuus osaksi koko palvelujärjestelmän kehittämistä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun varmistaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista.

Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ehdotuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin, seurannan ja valvonnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Suunnitelma sisältää toimenpiteet myös kansallisen kehittämisohjelman laatimiseksi sekä kansallisen ohjauksen vahvistamiseksi.

Potilasturvallisuusyhdistys on ollut vahvasti mukana työstämässä niin strategiaa kuin nyt julkaistua toimeenpanosuunnitelmaa.

Lähde: STM tiedote 23.1.2020

19.11.2019 syyskokouksen antia

Syyskokous linjasi tulevan vuoden toimintaa

Yhdistys juhlistaa tulevana vuonna toimintansa 10 vuotista taivalta.

Vuoden 2020 toiminnan painopistealueita ovat mm. kansallisen potilasturvallisuustutkimustoiminnan tukemisen vahvistaminen, koulutustoiminnan jatkaminen ja tuotettujen materiaalien jalkauttaminen ja verkostoituminen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys haluaa panoksellaan edelleen tukea Potilas- ja asiakasturvallisuus -strategian jalkauttamista ja potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä. Potilasturvallisuusyhdistyksen yhtenä toimintalinjauksena on riippumaton potilasturvallisuuden tutkimuksen tukeminen. Yhdistys haluaa tukea kansallista potilasturvallisuuden tutkimusta ja toteuttaa sitä toimien osaltaan tutkimusneuvostotoiminnan avulla. Pääsääntöisesti yhdistys toimii aktiivisesti Turvallinen lääkehoito -jaoksen, Asiantuntijat -jaoksen ja Potilasjaoksen kautta. Tulevan vuoden toimintaan voit tutustua tästä. Lisäksi yhdistys kertoo vuoden aikana toiminnastaan mm. jäsenkirjeiden välityksellä.

Syyskokous käsitteli yhdistykselle tulleet Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi -esitykset. Potilasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi myönnettiin 18 aktiiviselle ja ansioituneelle toimijalle ja kahdelle asiantuntijayhteisölle, jotka tekevät työtä potilas- ja lääkitysturvallisuuden, sen tutkimuksen ja kehittämisen parissa sekä vievät aktiivisesti potilasturvallisuutta eteenpäin. Ansiomerkin saaneisiin voit tutustua paremmin tästä ja ansiomerkki -sivustollamme

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Auvo Rauhala. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Ermo Haavisto, Anna-Riia Holmström, Timo Keistinen, Marina Kinnunen, Sanna-Maria Kivivuori, Paavo Koistinen, Anssi Kuosmanen, Mari Liukka, Tarja Pajunen, Terhi Reunama, Merja Sahlström ja Maiju Welling ja varajäseninä Karolina Olin, Elina Ottela ja Terhi Reunama.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksena, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Keistinen, sihteeriksi Tarja Pajunen, rahastonhoitajaksi Terhi Reunama, koulutuskoordinaattoriksi Anssi Kuosmanen, tutkimuskoordinaattoriksi Suvi Hakoinen sekä viestintäkoordinaattoreiksi Merja Sahlström ja Mari Liukka.

Jaosten puheenjohtajat: Potilasjaos Tarja Pajunen, Turvallinen lääkehoito -jaos Suvi Hakoinen ja Potilasturvallisuuden asiantuntijat -jaos Karolina Olin.

 

Syyskokous 28.11.2018 klo 18:00

SPTY:n syyskokous pidetään 28.11.2018 klo 18:00 Potilasvakuutuskeskuksessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa mukaan!

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Syysvuosikokous 2018

 Aika:                 28.11.2018 klo 18:00

Paikka:             Potilasvakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

http://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/yhteystiedot/saapumisohjeet/

Kutsutut:        Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry jäsenet

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kalenterivuodelle 2019

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Potilasturvallisuuden ansiomerkit syksyllä 2018

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

     Tervetuloa!

Nyt on aika esittää ansiomerkin ja diplomin saajaa

NYT ON AIKA ESITTÄÄ POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUDEN ANSIOMERKKIEN JA DIPLOMIEN  SAAJIA

Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkin ja diplomin yhdistyksen jäsenen tai jäsenorganisaation esityksestä henkilölle tai yhteisölle. Syyskokouksessaan joulukuussa 2017 yhdistys myönsi ensimmäiset ansiomerkit 51 potilasturvallisuudessa ansioituneelle henkilölle ja kahdelle toimijataholle. Seuraavan kerran yhdistys myöntää ansiomerkkejä vuosikokouksessaan 28.11.2018. Nyt on aika tehdä ansiomerkin saajaesityksiä.

Potilasturvallisuuden ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja/tai on osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta. Ansiomerkki voidaan myöntää myös, jos henkilö tai taho on tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Yhdistys myöntää vuosittain enintään 50 ansiomerkkiä. Ansiomerkin hakuaika on jatkuva.

Ansiomerkin saajia esitetään yhdistyksen verkkosivuilla olevan ansiomerkkisivuston kautta.

Esityslomake: http://spty.fi/etusivu

Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella potilasturvallisuusyhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. Ansiomerkit myönnetään saajille kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys julkaisee vuosittain omilla verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä ansiomerkkien saajien nimet ja organisaatiot.

Yhdistys toivoo runsaasti esityksiä ansiomerkin saajiksi.

     

Potilasturvallisuuspäivät lähestyvät, ilmoittaudu sinäkin mukaan!

Potilasturvallisuuspäivät 11.–12.10.2018

 • Asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyvissä sote-rakenteissa

Scandic Marina Congress Centerissä Katajanokalla Helsingissä

Päivien aikana keskustellaan muun muassa:
Mikä on potilasturvallisuuden nykytila ja tulevaisuus?
Mitä uutta palvelujärjestelmämuutos tuo?
Miten potilasturvallisuutta voidaan johtaa?
Miten tietojärjestelmät saadaan tukemaan potilasturvallisuutta?

Kenelle: Potilasturvallisuuden johtamiseen, kehittämiseen, tutkimukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt julkisella ja yksityisellä sote-sektorilla sekä oppilaitoksissa ja yliopistoilla

Tilaisuuden suojelijana toimii arkkiatri Risto Pelkonen

Potilasturvallisuuspäivät järjestetään yhteistyössä: Farmasialiitto, Lääkäriliitto, Potilasturvallisuusyhdistys, Potilasvakuutuskeskus, Hoitotyön tutkimussäätiö, Sairaanhoitajaliitto ja Fioca Oy

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautumisaika päättyy 26.9.2018

https://potilasturvallisuuspaivat.fi/

Tervetuloa