fiiliskuva

Hoidon turvallisuus

Videosarja potilasvakuutusjärjestelmästä ja potilasvahingoista


ISBAR

ISBAR – Parempaa potilasturvallisuutta oppimisvideo on toteutettu Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen, Suomen sairaanhoitajaliiton ja APSLC:n – Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen yhteistyönä. Sen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja esitellä yksi monista potilasturvallisuutta parantavista yksinkertaisista työkaluista.
Katso video YouTubesta


Tarkistuslistat

Tarkistuslistan tavoitteena on parantaa leikkaustoiminnan turvallisuutta.

Tarkistuslistan tarkoituksena on:

* vähentää leikkaustoimintaan liittyviä kuolemia ja komplikaatioita
* auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä
* helpottaa kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä
* vähentää muistinvaraista toimintaa
* olla työkaluna yksiköille, jotka haluavat parantaa leikkausturvallisuuttaan
* olla lyhyt ja yksinkertainen

Tarkistuslista koostuu kolmesta osasta: sisäänkirjautuminen, joka tapahtuu ennen anestesiaa;
aikalisä, joka tapahtuu ennen viiltoa ja uloskirjautuminen, joka tapahtuu ennen potilaan poistumista salista.
Jokaisen askeleen taustalta löytyy näyttöön perustuvaa tietoa siitä, että kyseisen kohdan tarkistus vähentää komplikaatioita.

Valvira kannustaa käyttämään leikkaussalien tarkistuslistaa.

Useat potilasjärjestöt ovat ottaneet kantaa tarkistuslistan käyttämisen puolesta: Näytä

Leikkaustiimin tarkistuslista (STM)

WHO, Surgical Safety Checklist
Lisätietoa kirurgisesta tarkistuslistasta

WHO, Safe Surgery Saves Lives (www.who.int)
Sosiaali- ja terveysministeriö, potilasturvallisuus (www.stm.fi)