fiiliskuva

Potilasturvallisuusasiantuntijat

Jaoksen tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta luomalla avoin ja aktiivinen verkostoitumis-, keskustelu- ja tapaamisfoorumi niille, jotka työskentelevät päivittäin potilasturvallisuuden parissa. Tavoitteena on lisäksi tiedon ja osaamisen jakaminen ja jalkauttaminen jaoksen sisällä sekä sen ulkopuolella.

Jaos pyrkii vaikuttamaan kansallisesti potilasturvallisuuden strategisiin linjauksiin ja tavoitteisiin antamalla tarvittaessa lausuntoja ja osallistumalla potilasturvallisuutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Potilasturvallisuusasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden yhdistyksen jaosten sekä potilasturvallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Jaoksen toiminta

Jaos kokoontuu säännöllisesti. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita sekä järjestetään sisäistä koulutusta. Asiantuntija-jaos osallistuu julkaisutoimintaan ja erilaisten seminaarien ja koulutusten järjestämiseen.

Joka syksy jaos järjestää oman kaksipäiväisen koulutuspäivän, jonka ohjelma suunnitellaan ajankohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Jaoksen sisäisellä tiedottamisella on tarkoitus informoida ajankohtaisista asioista, sekä saada ja / tai jakaa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.


Potilasturvallisuuden työkaluja

ISBAR

ISBAR – Parempaa potilasturvallisuutta oppimisvideo on toteutettu Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen, Suomen sairaanhoitajaliiton ja APSLC:n – Arcadan potilasturvallisuus- ja oppimiskeskuksen yhteistyönä. Sen tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja esitellä yksi monista potilasturvallisuutta parantavista yksinkertaisista työkaluista.

 

 

Kirurginen tarkistuslista

Tarkistuslistan tavoitteena on parantaa leikkaustoiminnan turvallisuutta. Valvira kannustaa käyttämään leikkaussalien tarkistuslistaa Lisäksi useat potilasjärjestöt ovat ottaneet kantaa tarkistuslistan käyttämisen puolesta: Näytä

Tarkistuslistan tarkoituksena on:

  • vähentää leikkaustoimintaan liittyviä kuolemia ja komplikaatioita
  • auttaa hyväksyttyjen turvallisuuskäytäntöjen käyttöä
  • helpottaa kommunikaatiota ja tiimityöskentelyä
  • vähentää muistinvaraista toimintaa
  • olla työkaluna yksiköille, jotka haluavat parantaa leikkausturvallisuuttaan
  • olla lyhyt ja yksinkertainen

 

Lisätietoa kirurgisesta tarkistuslistasta
Leikkaustiimin tarkistuslista (STM)
WHO, Surgical Safety Checklist
WHO, Safe Surgery Saves Lives (www.who.int)

 

 

Potilasturvallisuussuunnitelma

Uuden terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Potilasturvallisuusyhdistys pyrkii tukemaan toimintayksiköitä suunnitelman laatimisessa antamalla esimerkin suunnitelman rakenteesta ja siinä määriteltävistä asioista.

 

Lataa suunnitelman rakennemalli alla olevasta linkistä:

Potilasturvallisuussuunnitelman rakennemalli

 

 

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas

Potilasturvallisuusyhdistys on julkaissut vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan

 

Tutkintaopas on laadittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen aloitteesta laajassa potilasturvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa. Oppaan tavoitteena on luoda koko Suomeen yhdenmukainen tapa tutkia vakavat vaaratapahtumat.

Vakavien vaaratapahtumien tutkintaopas (pdf)

 

 

 


Miten mukaan

Potilasturvallisuuden asiantuntijat – jaoksen toimintaan mukaan pääset jos teet potilas- tai asiakasturvallisuustyötä tai toimit muuten aktiivisessa roolissa potilas- ja asiakasturvallisuutta varmistavassa tehtävässä.

Lisätiedot:

Mari Liukka
mari.liukka(at)ovph.fi