fiiliskuva

Turvallinen lääkehoito -jaos

Turvallinen lääkehoito -jaos aloitti toimintansa keväällä 2012. Jaoksen tavoitteena on tarjota moniammatillinen toiminta- ja keskustelufoorumi, joka edistää lääkitysturvallisuutta levittämällä tietoa hyvistä käytänteistä läpi sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja avohoidossa. Jaos tarjoaa asiantuntemustaan yhdistyksen ja ulkopuolisten käyttöön lääkkeiden turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä osana potilasturvallisuutta. Haluamme jaoksessa mahdollistaa myös potilaiden ja muiden lääkitysturvallisuudesta kiinnostuneiden kansalaisten osallistumisen toimintaan.

Mitä on turvallinen lääkehoito?

Lääkehoidon turvallisuus ovat oleellinen osa potilasturvallisuutta. Potilaan kannalta turvallinen lääkehoito tarkoittaa sitä, että hän saa oikeaa lääkettä oikealla annoksella, ja että hän saa lääkkeensä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla annosteltuna.

Lääkehoidon turvallisuuteen vaikuttaa myös lääkevalmisteen teho, turvallisuus ja laadukas valmistus. Potilaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hänelle ei aiheudu lääkkeestä vakavia tai odottamattomia haittavaikutuksia.

Toisinaan lääkehoito ei kuitenkaan suju suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi lääkkeen vahvuus saattaa lääkkeen määräämisen yhteydessä kirjautua vääräksi, osastolla oleva potilas saa vahingossa huonetoverinsa lääkkeet, tai apteekista toimitetaan asiakkaalle väärä lääkepakkaus.

Vaikka virheet lääkehoidossa sattuvat useimmiten inhimillisen erehdyksen seurauksena, potilaan turvallisuus ei saisi koskaan vaarantua. Vahinkoja ja erehdyksiä pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tärkeintä on avoin terveydenhuollon kulttuuri, jossa voidaan puhua ja oppia jo ilmenneistä lääkehoidon poikkeamista.

Myös potilaalla on tärkeä rooli turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Mitä enemmän hän itse tietää omasta lääkityksestään ja sen riskikohdista, sitä todennäköisemmin lääkehoito toteutuu turvallisesti.


Jaoksen toiminta

Jaos pyrkii osallistumaan yhteiskunnalliseen lääkitysturvallisuuden edistämistä koskevaan keskusteluun sekä osallistumaan sitä koskeviin kehittämishankkeisiin. Tavoitteena on tuottaa sekä jakaa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tietoa, materiaaleja ja työkaluja, joilla mahdollisimman turvallinen lääkehoito voidaan varmistaa. Jaos osallistuu myös erilaisten turvallista lääkehoitoa edistävien tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen (esim. THL:n Potilasturvallisuuspäivät 2013).

Tähän asti ilmestyneet julkaisut:

Vehmainen M: Potilasturvallisuus syntyy yhdessä. Diabetes 2012; 6:20-22.

Airaksinen M, Linden-Lahti C, Holmström AR: Medication safety as part of patient safety: Initiatives and research in Finland. Dosis 2012;28(3):214-228

Holmström AR: Turvallisen lääkehoidon työkalupakki. SIC! Lääketietoa Fimeasta 2012;3:24-27.


Työkaluja ammattilaisille

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos: Työkaluja potilasturvallisuuden käytännön työhön. Internetissä: http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/tyokalut

Holmström AR: Turvallisen lääkehoidon työkalupakki. SIC! Lääketietoa Fimeasta 2012;3:24-27. http://sic.fimea.fi/etusivu/3_2012

Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallinen lääkehoito – Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32.

Rohto ja Stakes. Potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto. Stakesin työpapereita 28/2006.


Työkaluja potilaille ja asiakkaille

Tiedote lääkkeiden käyttäjille 18.3.2014

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos: Potilaan ja läheisten osallistuminen. Internetissä:http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/potilaan-osallistuminen


Kuinka mukaan?

Jaoksen toimintaan ovat tervetulleita mukaan eri terveydenhuollon yhteisöt, ammattilaiset ja opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet lääkitysturvallisuuden edistämisestä. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä meihin (carita.linden-lahti(at)lahti.fi). Pohditaan yhdessä kuinka sinä voisit osallistua mukaan toimintaamme yksin tai esimerkiksi työyhteisösi kanssa.


Yhteystiedot

Jaokseen liittyvissä kysymyksissä vastaavat: Anna-Riia Holmström
anna-riia.holmstrom(at)helsinki.fi