fiiliskuva

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on potilaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Tarjoamme tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, järjestämme koulutusta ja edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta. Tuemme potilaita oman potilasturvallisuutensa edistämisessä.

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden turvallisuuden. Se on osa hoidon laatua. Potilasturvallisuus syntyy potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

SPTY Jäsenkirje 2/2020