fiiliskuva

Tutkijoille

Potilasturvallisuuden edistämisen tulee pohjautua kaikilla terveydenhuollon eri ammattiryhmillä sekä organisaatiotasoilla näyttöön perustuvaan tietoon sekä tehokkaiksi turvallisuuden edistäjiksi havaittuihin käytänteisiin. Potilasturvallisuus on ilmiönä laaja ja monitahoinen. Kuten potilasturvallisuuden edistäminen käytännössä edellyttää moniammatillista yhteistyötä, myös potilasturvallisuustutkimus edellyttää tutkittua tietoa eri tieteenaloilta sekä myös poikkitieteellisestä näkökulmasta. Ohessa tietoja tulevista koulutuksista sekä linkkejä tiedon lähteille

Hae lupaa HaiPro-aineiston tutkimukseen

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry sekä suuri osa HaiPro – Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmää Suomessa käyttävistä organisaatioista on avannut mahdollisuuden HaiPro-aineiston tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuutta tutkimustiedon avulla.

Lupaa tieteelliseen tutkimukseen tai paikalliseen potilasturvallisuuden kehityshankkeeseen voi hakea Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä. Yhdistys koordinoi aineiston tutkimuskäyttöä. yhdistyksen alainen potilasturvallisuuden ja sen tutkimuksen asiantuntijoista koostuva tutkimusneuvosto arvioi hakemukset ennen tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimus- tai kehittämishankkeen nimetty vastuuhenkilö voi hakea tutkimusryhmineen HaiPro-aineiston tutkimuslupaa alta löytyvällä lupahakemuksella. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet. Tiedot liitteistä sekä hakemuksen palautusohjeet löytyvät lupahakemuskaavakkeesta.

Katso ohjeet ja lisätiedot alla olevista linkeistä.

Lisätietoja HaiPro-järjestelmästä ja -aineistosta

Tutkijan tietopaketti – tietoa HaiPro-aineiston käyttöluvan hakijalle

Lupahakemus HaiPro-aineiston tutkimukseen

Tutkijan sitoumus

Aineistossa mukana olevat HaiPro-organisaatiot

HaiPro tutkimusneuvosto ja kokoonpano

Tutkimuslupahakemusten käsittelyn myötä Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:lle kertyy tiedot tutkijoista, jotka ovat hakeneet tutkimuslupaa. Tarkempi kuvaus näistä tiedoista löytyy alla olevasta rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste

Tiedustelut: haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi