fiiliskuva

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry, Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY on potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että kaikki saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa, hoivaa ja palvelua. Tarjoamme tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, järjestämme koulutusta ja edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta. Tuemme potilaita ja asiakkaita oman turvallisuutensa edistämisessä.

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden turvallisuuden. Se on osa hoidon laatua. Potilasturvallisuus syntyy potilaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

SPTY jäsenkirje 1/2022