fiiliskuva

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Yhdistyksemme on potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. Tehtävämme on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että kaikki saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa, hoivaa ja palvelua. Tarjoamme tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, järjestämme koulutusta ja edistämme potilasturvallisuuden tutkimusta. Tuemme potilaita ja asiakkaita oman turvallisuutensa edistämisessä.

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Potilasturvallisuus kattaa niin hoidon, lääkitysturvallisuuden kuin laitteiden turvallisuuden. Se on osa hoidon laatua. Potilas- ja asiakasturvallisuus syntyy potilaan, asiakkaan ja häntä hoitavien ammattilaisten yhteistyönä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Jäsenkirje 3/2023

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Finlands patient- och klientsäkerhetsförening rf

The Finnish Society for Patient and Client Safety